Jsme trojice architektů, kteří navzájem sdílí své zkušenosti, společně konzultují individuální přístupy k úkolům a spolupracují při jejich řešení.
Tento postup nám u projektů domů, interiérů a zahrad zaručuje širší spektrum nápadů a postřehů, také se díky tomu stává dílo jednotným celkem.
Rádi pro Vás vytvoříme dům, interiér i zahradu. Vítáme standardní
či neobvyklá zadání klientů, které jsou pro nás výzvou. Budeme Vám naslouchat, zohledníme Vaše přání, navrhneme vhodné konstrukce nebo specifický stavební a rostlinný materiál. Vaše zadání zpracujeme v souladu se současnými dostupnými technickými možnostmi. Nenecháme Vás bloudit v chaosu pomíjivých módních trendů a pomůžeme Vám vyvarovat se častých omylů. Nabízíme kvalitní architektonické řešení ušité na míru Vám a místu, pro které projekt vytváříme a do nějž svým dílem vstupujeme. Dobrá architektura na člověka neútočí, nepřesvědčuje ho
o své pravdě, ale umožňuje svému uživateli kvalitně žít a poskytuje mu
k tomu prostor. Uvědomujeme si význam a důležitost Vaší předchozí osobní zkušenosti, která Vám může prostředí zcela odcizit anebo přiblížit.
Vy a Vaše místo jste pro nás při práci nejdůležitější. V souladu s těmito „nepsanými pravidly“ vytváříme vždy nové dílo.