REKONSTRUKCE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ U DOMU EXPA V PRAZE 8 - INVALIDOVNĚ
lokalita: Praha 8
projekt: 2012
realizace: 2012

SOUČASNÝ STAV:

Řešená lokalita se nachází v Praze 8 – Invalidovně. Pozemek obdelníkového tvaru obklopuje z jižní strany významná stavba domu Expa, z východní sídliště Invalidovna, ze západu navazuje na rozsáhlé dětské hřiště a ze severu ústí do vestibulu metra a prodejny potravin.
Jedná se prostor protnutý několika komunikacemi, většinou vzniklých živelně vyšlapáním trávy v místech nejčetnějšího pohybu obyvatel. V minulosti zde bylo vysázeno větší množství sloupovitých topolů (Populus sp.), které postupně tak jak dožívaly, byly odstraňovány. Z jejich původní výsadby zbylo torzo, které se při živelném počasí stávalo nebezpečným pro kolemjdoucí. Odbor životního prostředí proto přistoupil k celkové rekonstrukci lokality, která by měla i v budoucnu plnit především komunikativní funkci. Vzhledem k blízkosti významných staveb (dům Expa a stanice metra) by měla sloužit také k odpočinku a nepostrádat reprezentativní charakter.

NAVRHOVANÉ ŘEŠENÍ:

Prostor je významně definován pochozími komunikacemi, které jím procházejí z několika směrů. V jejich střetu je navrženo odpočívadlo ve tvaru zkoseného písmene "X", připomínající zároveň hliníkový obklad domu Expa. Ve středové části odpočívadla je umístěn výtvarný prvek. Oproti původnímu „rovinatému“ terénu zde ale dochází ještě k jedné významné změně a to ve výškovém členění prostoru.
Severo-východní strana travnaté plochy se mírně zvedá směrem k odpočívadlu, kde ji odděluje 1m vysoká betonová zídka. Lavičky mají krytá záda větší záhonovou plochou, kde je použita kombinace keřů s nízko-údržbovými druhy okrasných trav (max. ze tří taxonů rostlin). Z odpočinkového místa se stává příjemnější prostor, moderně řešený a s minimální potřebou následné péče. Oba prvky (zeď a záhon okrasných trav odpočívadlo jen mírně uzavírají v rámci rušné komunikace. Místo zůstává i pro sedící přehledné (výška obou prvků je max. do 1m).
V místě jedné z komunikací propojující dům Expa se sídlištěm, (od jejíž realizace bylo následně upuštěno) je navrženo stromořadí z paltanů (Platanus acerifolia), případně jiného druhu s větší objemovou hmotou . I zde má tato linie opticky dělit prostor na část veřejnou (před domem Expa a stanicí metra) a část více soukromou (před panelovým domem a zbytkem sídliště).