VJEM...

Václav, Jan et Marie...

VÁCLAV – ARCHITEKT (Ing. arch. Václav Krajc) Studijní program architektura a urbanismus na Pražské Fakultě architektury ČVUT absolvoval diplomním projektem s pochvalou. Následně se plně zaměřil na projekční a výtvarnou činnost, ve které zúročil i zkušenosti ze studijní stáže v Nantes (Francie). Podílel se na řadě úspěšných komerčních i nekomerčních architektonicko stavebních projektů. K netypickým, přesto neobyčejně zajímavým, projektům patřila realizace scénografie na znovuuvedení barokní opery Ch. W. Glucka "La danza" ve spolupráci s předními českými umělci a choreografy. Pravidelně se se svým dílem účastní výtvarných dílen, happeningů a výstav.
Je autorizovaným architektem ČKA.

JAN - ARCHITEKT (Ing. arch. Jan Kučera) Architekturu studoval na Fakultě architektury Pražského ČVUT. Širší rozhled získal, mimo jiné, během roční studijní stáže na NTUA - Fakultě architektury v řeckých Athénách. Od roku 2004 se plně věnuje profesní činnosti architekta. Tvorbou je zaměřen na bytovou výstavbu individuálního charakteru.
Je autorizovaným architektem ČKA.

MARIE – ZAHRADNÍ ARCHITEKTURA (Ing. Marie Kučerová Lejčková, DiS.) Vzdělání v oboru podpořilo nejen domácí prostředí (oba její rodiče jsou aktivními zahradníky), ale i studium na Vyšší odborné zahradnické škole v Mělníku a České zemědělské univerzitě v Praze. Své znalosti si dále rozšířila při studiu krajinářství na fakultě životního prostředí dříve zmíněné univerzity. Odlišné přístupy k oboru a mnoho inspirace poznala během několika odborných stáží v Cally Gardens (Skotsko), Owl Cote Byre Plants (Skotsko) a The Groundskeeper v Arizoně (USA) ale i v mnoha tuzemských firmách a podnicích. Podněty nabyté z cest se snaží uplatňovat při navrhování zahrad, ale i menších krajinných úprav. Vedle dlouhodobých projektů, mezi které patří např. činnost pro klášterní komplex v Želivi, zpracovává celou řadu menších projektů, ke kterým přistupuje se stejnou péčí a zájmem. Je členkou Společnosti pro zahradní a krajinářskou tvorbu.

Built with Indexhibit