Zahrady
"I nezastavěný prostor je architektura", "mnohdy kvalitnější než další stavba".
Ladislav Žák (Obytná krajina, 1942)

Při navrhování je pro nás nejdůležitější klient a místo, do kterého svým dílem vstupujeme a které spoluvytváříme. Určující je také stavba a její architektura, která ovlivňuje charakter budoucího „zeleného díla“. To by nemělo být pouhým „ozeleněním“, ale stavbu by mělo vhodně doplnit a často může i leccos zachránit (např. velmi těsné sousedské vztahy)... Zohlednění klimatických, prostorových a kulturních podmínek daného místa při navrhování je nezbytnou samozřejmostí. Jen tak se lze vyvarovat omylů, které jsou často k vidění v mnoha rodinných zahradách, ale i ve veřejném prostoru. Vaše potřeby a možnosti (finanční, ale v delší perspektivě i časové) jsou pro nás dalším faktorem, který významně formuje výsledek naší společné práce.
Při rekonstrukcích již stávajících zahradních celků klademe důraz na dochované historické prameny, které se snažíme uplatnit, případně do nich vnést nový pohled… U nových realizací naopak přihlížíme k současným trendům a originálním řešením. Snažíme se, aby zahrada nebo jakákoliv zeleň dotvářela architekturu ke které náleží. Aby byla jedinečná, přitom plně funkční a Vám přinášela radost v každém ročním období.

NĚKTERÉ Z PROJEKTŮ REALIZOVANÝCH VE VEŘEJNÉM PROSTORU:

STUDIE ZELENĚ PRO SPOLKOVÝ DŮM VE STUDENÉM (2012)

NÁVRH ZELENĚ U BYTOVÉHO DOMU V DOLNÍCH CHABRECH (2012)

ŘEŠENÍ VEŘEJNÉHO PROSTORU U DOMU EXPA v Praze 8 - Invalidovně (2010 - 2012)

OBNOVA NÁVESNÍHO PROSTORU v Ovčárech u Kolína (2011)
(Projekt zeleně, architektonická část Atelier 321)

BYTOVÝ DŮM SLUNEČNICE v Praze 10, Zahradní Město (2010 a 2011)
(Obnova a doplnění stávající zeleně ve veřejném prostoru)

NÁVRH ZELENĚ PRO TECHNICKÝ PARK HILLS v Praze 9 - Vinoři (2010)

DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU v Praze 8 - Bulovce (2009)
(Projekt atriové zahrady s meditačním charakterem)

PROJEKT OBNOVY ZAHRADY U SELSKÉ BAROKNÍ USEDLOSTI čp 2. v Drahenicích (2008)
(Společný projekt VJEM architects)

OBNOVA MOBILIÁŘE A HERNÍCH PRVKŮ U DĚTSKÝCH HŘIŠT v Praze 8 – Kobylisích (2010)

REKONSTRUKCE ZELENĚ U BYTOVÉHO DOMU v Praze 4 – Bráníku (2007)

PROJEKT ZELENĚ U BYTOVÉHO DOMU v Praze 4 – Podolí (2006)

NĚKOLIK STUDIÍ K REKONSTRUKCI ZELENĚ V AREÁLU PREMONSTRÁTSKÉHO KLÁŠTERA V ŽELIVI (V rámci absolventské práce, 2005)

KRAJINA:

NÁVRH OBNOVY KRAJINNÉ SCÉNY S KULTURNÍ A HISTORICKOU DOMINANTOU PREMONSTRÁTSKÉHO KLÁŠTERA V ŽELIVI
(V rámci diplomové práce, 2010)

NÁVRH NAUČNÉ STEZKY „Klášter Želiv – kulturní a historická dominanta v krajině“ (2010)

…. A spousty dalších, menších projektů – rodinných zahrad, předzahrádek, dvorků a dvorečků z nichž jsou některé k nahlédnutí ve fotogalerii Zahrad.

Ukázka zpracovaného projektu rodinné zahrady: