Návrh a realizace venkovské zahrady
lokalita: Starý Smrdov (Vysočina)
projekt: 2008-2010
realizace: v etapách dodnes

Mírně svažitá zahrada vznikla propojením pozemků dříve náležejících k několika sousedícím stavbám. Součástí objektu je více obytných stavení, hospodářských budov, stodol a roubený špýchar. I zde se před započetím prací nacházelo větší množství původní zeleně, kterou někdy bylo vhodné zachovat (starší ovocné stromy, šeříky a pustoryly) a někdy méně (skupina stříbrných smrků pichlavých). Velkorysý majitel nejprve zrekonstruoval všechny stavby a navrátil je do původního stavu. Poté se rozhodl pro postupnou a velmi citlivou přeměnu pozemku ve venkovskou zahradu, která volně přechází do širšího okolí (pozemek se nalézá na okraji obce a poskytuje řadu výhledů do okolní krajiny). Postupně tak vzniká obytný soubor reprezentující ideální rekonstrukci venkovského stavení v dané lokalitě.